Taxaties

De waarde van uw woning verandert door de jaren heen, door marktwerking of locale factoren en soms door landelijke wet- en regelgeving. Dit heeft tot mogelijk gevolg dat u op een bepaald moment geen duidelijk beeld meer heeft van de waarde van uw bezit, terwijl u dat misschien wel zou willen weten.

Tevens is er de mogelijkheid dat instanties, zoals de belastingdienst, voor bijvoorbeeld de vaststelling van de belasting voor successierechten (belasting over erfenis/nalatenschap) een taxatierapport eisen.

Ook kunt u ons inschakelen voor een zogenaamde minnelijke schikking, een taxatie die bindend is voor zowel de betrokkene als de belastingdienst. Deze taxatie wordt uitgevoerd door een taxateur van zowel de betrokkene als een rijkstaxateur van de belastingdienst.

Financiële instellingen zoals banken en verzekeringmaatschappijen zullen in veel gevallen vragen naar de waarde van uw woning, voor de zekerheid van de waarde van het onderpand. Dit kan dan onderbouwd worden met een taxatierapport financiering woonruimte.

Ook na beëindiging van een relatie kan het zinvol zijn om duidelijkheid te hebben over de waarde van het gezamenlijk eigendom van een woning of perceel.

In alle bovengenoemde gevallen is het een goed om de woning te laten taxeren door een beëdigde taxateur van de NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars. Dit niet alleen omdat een taxateur van de NVM onafhankelijk is, maar ook omdat iedere bank deze taxatierapporten accepteert.

Bij deze taxatie van onroerend goed spelen de volgende factoren een essentiële rol:

  • de ligging en de (toekomstige) omgeving (bestemmingsplannen worden hiervoor geraadpleegd),
  • de onderhoudstoestand van de woning c.q. het pand,
  • de mogelijkheden die de woning c.q. het pand biedt,
  • de woningmarkt; hoe ligt de woning in de huidige markt en wat is de verwachting voor de nabije toekomst,
  • de rechten en verplichtingen die rusten op het onroerend goed, zoals rechten van overpad, burenrecht, huur en verhuur.
  • wetgeving van bijvoorbeeld: het Rijk, de Provincie of de Gemeente.
  • De NVM- makelaar/taxateur neemt al deze factoren mee in de bepaling van de prijs van het geheel.

Wilt u meer informatie hebben of een afspraak maken voor een taxatie, neemt u dan contact op met ons kantoor of komt u even langs voor een gesprek.